✆ 0534 968 65 76

Aile Hukuku

Türk medeni kanununda ayrıntılı oalrak düzenleen aile hukuku ttoplumun temel tasını oluşturan bu nedenle toplumsal huzuru barısı da doğrudan etkileyen aile kurumunun kurulması korunması ve sona ermesi durumlarını açıkça düzenlemiştir. aile hayatı toplum hayatını doğrudan etkilediği için detaylı düzenlemeler yapılmısıtır. Sırasıyla nişanlanma ve bu aşamada verilen hediyelerin iadesi durumu devamında evlilik ve evlilikte eslerin yükümlülükleri -sadakat yükümlülüğü gibi- velayet ardından evlillik ilişkisinin sona ermesi durumları ölüm ,boşanma, evliliğin iptali gibi durumlar düzenlenmiştişr. Şüphesiz ki aile hukuku denilince akla öncelikle gelen tabiki de boşanma davası süreci ve bu süreç ile ilgili olarak , malların paylaşılması varsa yapılan mal rejimi sözlemesi, çocuk var ise bu cocugun velayeti boşanma sonrasında çocuk veya dogrudan eşin kendisi için hayatını idame ettirmek masraflarını karşılamak amacıyla nafaka talebidir.

Boşanma Davası

Aile hayatını düzenli sekilde sürdüremeyen eşler veya eşlerden biri digerinin aile hukukundan doğan aile olmaktan kaynaklanan sorumlullarını ve yükümlülkleirni yerine getirmediğinden bahisle veya eşlerin bütün çabalarına rağmen ortak hayatı sürdüremedikleri takdirde kanunun kendilerine tanıdkları hakka dayanarak aile mahkemelerinde bu mahkemelerin olamdıgı yerlerde bu sıfatla davaya bakacak olan asliye hukuk mahkemelerine başvurarak boşanma davası acabilmektediler. Boşanma davası asamında hak kaybı olamamsı için profesyonel bir destek almak gerekmektedir. Zira boşanma sürecinde varsa çocukların velayeti mal rejimi sözleşmesi uyarınca malların bölünmesi gibi uyuşmazlıklar ortaya çıkmakta ve talep dogrultuusnda mahkemece bu huısuslar çözüme bağlanmaktadır.

Boşanamaya ilişkin mednei kanunda yer alan boşanma sebepleri makalemizde örnekleri ile birlikte genel hatları ile açıklanmıştır. Boşanma konusunda kanunda zina hayata kast pek kötü ve onur kırıcı davranış terk gibi bir çok sebep belirtilmekle birlikte eşler daha çok anlaşarak boşanmayı tercih etmektedir zira bu sıkıntılı süreç uzamamakta ve kanuına uygun sekilde bir avukat yardımından faydanalarak hakimin onaylayacagı protokol düzenlemek suretiyle bu yıpratıcı süreci cok kısa sürede çözüme kavuşturmaktadılar.