✆ 0534 968 65 76

Ceza Hukuku

Ceza hukukunun temelini oluşturan suc kavramı hukuku aykırı , tipe uygun kusurlu insan davranışı olarak tanımlanbilir.bu zararlı davranış sonucunda sucun meydana gelmesi ile kamu düzenin bozulmaktadır. Kamu düzenini bozan ve dolayısıyla toplumsal düzeni sekteyen uğratan zararlı insan davranışlarına ceza hukuku bastırıcı nitelik de tepki göstererek yaptırım uygulamakta ve bozulan düzenin korunması ve devamını sağlamaktadır.

Ceza hukukunun amacı

Kamu düzeninin toplumsal barısın korusunması toplumu oluşturan bireylerin anaysadan bizatihi insan olmaktan kaynaklanan kişi hak ve özgürlüklerini korunması bunların devamını sağlaması ve suc işlenmesini önlemektedir. Yukarıda da belirtiğimiz gibi ceza hukuku bastırıcı niteliktedir yani suc işlendikten kamu dizeni bozulduktan sonra devreye girer ve yaptırım gücü ile kamu düzeni devamını sağlar.

Ceza yargılması

Ceza yargılaması iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm soruşturma bölümdür ve bu bölümde sucun soruşturmasını yapan ifadeyi alıp iddianameyi hazırlayacak olan cumhuryiet savcısı ve gerekli görülecek olursa ve sartlarında uygunsa savcının talebi üzerine tutuklama kararını verecek olan sulh ceza hakimi vardır. İkinci bölümde ise iddianeminin kabulü ile mahkemeler devreye girmektir. Suc tipine göre agır ceza mahkemesi veya asliye ceza mahkemesinde dava açılmakta ve yargılama yapılmaktadır.

İfade alma

Suçlunun suc ile ilgili olarak kolluk kuveveleleri veya cumhuriyet savıcı tarafından dinlenmesidir. Müdafii bulunmadan alınan ifadenin hakim veya mahekeme tarafından hükme esas alınabilmesi için şüpheli veya sanık tarafıdan dogrulanamsı gerekir. Sorusturma aşamasında şüpheli kollukta veya cumhuriyet savcısı karsıında susma hakkını kullanbilir. Fakat kimlik bilgilerini doğru bir sekilde ifade etmek zorudadır.

Müdafii – avukat tutma zorunluluğu

Hakkında ceza davası acılan kişi kural olarak avukat tutmak zorunda değildir. Ceza muhakemelri kanunumuzda bazı özel durumda bulunan kimslerin avukat yardımından faydalanması zorunlu tutulmuş ve özel vekaletli avukatı olmadığı durumlar da baro tarafından müdafii atacangı belirtilmiştir. Ceza yargılamalarının niyeliginden dolayı avukat yardımından faydalanmak fail yada mağdur açısından haklarnın korunması acısından fayda saglayacağı şüphesizdir.