✆ 0534 968 65 76

Danışmanlık Hizmeti

ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Günümüz ticari dünyasında küreselleşmenin artması doğal olarak ülkemizde de karşılığını bulmuş ekonomik gelişmeler, artan rekabet, piyasa koşulları giderek büyüyen milli şirketleri de artık uluslararası alana taşımıştır. Bunun sonucunda şirketler zamanla yarışır hale gelmiş eleman sayıları artmış doğal olarak hukuki sorunları da artmıştır. Bir şirketin ticari alanda faaliyet gösterirken işçi sorunları, işçinin işe geç gelmesi işten ayrılması , şirket disiplin yönetmeliği, icra – takip işlemleri gibi uzayıp giden konular hakkında da hak kaybına uğramadan hızlı bir şekilde çözüm üretmesi düşünülemez. İş dünyasının olağan akısı içinde bulunan bu gibi olaylar hakkında danışman avukatlık kurumu devreye girmekte kısa sürede gerekli bilgilendirme yapılarak etkin bir yol haritası hazırlanabilmektedir. Ülkemizde ticari alanda sözleşmeli danışman avukata olan bu ihtiyaç görülmüş ve 23/01/ 2008 tarihinde 1036 sayılı avukatlık kanununda yapılan düzenleme ile yalnız avukatların yapabileceği işler başlıklı 35 maddenin 3. Fıkrasına aşağıdaki düzenleme eklenmiştir;

Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir’’ hükmü eklenmiştir buna göre ilgili sermaye miktarında esas sermayesi bulunan anonim şikrlet ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri yanlarında çalışan SGK’lı avukatları bulunsa dahi sözleşmeli olarak bir avukat bulundurnak zorundadır. İlgili barolar tarafında da takip edilen bu düzenleemeye aykırı hareket edilmesi halinde cumhuriyet savcılığı tarafından idari para cezası kesilmekte ve tahsil edilmektedir.