✆ 0534 968 65 76

İcra Hukuku

Cebri icra alacaklarına anlaştıkları şekilde kavuşamayan kişilerin kendi baslarına hareket ederek kamu düzenine aykırı olarak alacaklarını tahsil etmeye çalışmalarını önlemek ve alacaklının alacağına araya devlet organlarını sokarak kavuşmasını sağlayan bir alandır. Alacağını vaktinde almayan kimse bu konuda ilgili devlet organlarına elinde alacağını ispat eden belgelerle başvurarak alacağının tahsil edilmesini isteyebilir. Bu devlet organları temel olarak icra daireleri ve icra mahkemeleridir. İcra daireleri takibin açıldığı genel olarak haciz dahil bütün işlemlerin yapıldığı yerdir. Yetkili icra dairesi hukuk muhakemeleri kanunu uyarınca tespit edilir. İcra mahkemeleri ise icra işlemleri ile ilgili olarak yapılan şikayet ve itirazların karara bağlandığı mahkemedir.

Takip talebi

İcra ve iflas kanunun da açıkladığı gibi bir takip talebini dolduran alacaklı bununla birlikte yetkili icra dairesine başvurarak takibini başlatabilecektir.

Ödeme emri

Takip talebinin düzenlenip takibin açılmasından sonra icra müdürlüğünce borçluya ödeme emri gönderilecektir. Bu ödeme emrinde borçluya bir itirazı var ise bunu belirtmesi yoksa borcu ödemesi ihtar olunur.

İcraya itiraz

Bir icra takibinde gelen ödeme emrine yapılan itiraz borca itiraz yada açıkça yapılmak kaydıyla imzaya itirazdır. Bu durumda icra takibi durur ve alacaklının itirazın iptali için talebi üzerine gerekli incelemenin yapılması için dosya icra mahkemesine gönderilir.

Haksız itiraz sonucu tazminata mahkum edilmesi

Unutulmamaldır ki yukarıda izah edilen şekilde borca itiraz edebilmesi için haklı bir itiraz sebebinin varlığı gereklidir çünkü haksız itiraz söz konusu olduğu takdir de mahkemece borçluya takip tutarının en az %20 oranında bir maddi tazminat ödenmesine karar verilir.

Haciz istemi

Borclu haklı bir itirazda bulunmazsa borcunu ödemelidir. Borcunu ödemezse alacaklı devlet eliyle polis ve icra memuru vasıtasıyla borçlunun mallarına haciz koyabilecek ve haciz işlemi yaptığı borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarının satışını isteyebilcektir.

Menfi tespit davası

İcra işlemleri devam ederken takip keisinleşirse ve borçlu bir şekilde bu takibinden haksız oldgunu analrsa genel mahekemelrde menfi tespit davaıs açabilecektir.

İstirdat davası

İcra tehdidi altında haksız olduğunu öğrendiği bir borcu ödeyen kimse ödemeyi yaptıktan sonra yine genel mahkemelerde haksız takip dolayısıyla ödediği paranın geri verilmesini isteyebilir.